มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม"

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม"

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนรับนักศึกษา

Subject

หลักสูตร -- ปริญญาตรี

Description

ประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย -- หลักสูตรที่เปิดสอน -- ระบบการรับนักศึกษา -- การจัดสวัสดิการ -- ทุนการศึกษา

Date

2557

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/83

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University