"โครงการห้องสมุดมีชีวิตที่" SET Corner ตลาดหลักทรัพย์จำลอง

Dublin Core

Title

"โครงการห้องสมุดมีชีวิตที่" SET Corner ตลาดหลักทรัพย์จำลอง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

การประชาสัมพันธ์ -- ห้องสมุด -- ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ

Description

วัตถุประสงค์ -- เป้าหมาย -- สิทธิพิเศษ -- การสมัครเข้าร่วมโครงการ

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/29

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University