การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

โครงการ -- การวิจัย -- บริการวิชาการ

Description

หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- เขตเศรษฐกิจชายแดน -- พื้นที่ดำเนินการ -- วัตถุประสงค์ -- ระยะเวลาดำเนินการ -- แนวการพัฒนา -- มาตรฐานสนับสนุนจากรัฐ -- กลไกการบริหารจัดการ -- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Date

2547

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/11

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University