สูจิบัตร พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 ณ มณฑลพิธีบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- วางศิลาฤกษ์ -- พิธีเปิด -- ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Description

คำกราบทูลถวายรายงานของ รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ความเป็นมา -- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 -- พรรณไม้พระราชทาน

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2558-02-02

Type

Text

Format

Application/pdf.
22 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.14/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Language

tha

Rights

Mae Fah Lung University