ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)

Dublin Core

Title

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2542 ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2542-10-10

Rights

Mae Fah Luang University