บันทึกข้อตกลงโครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงโครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือโครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2557-09-15

Type

Text

Format

application/pdf (6 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha