การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2551

Dublin Core

Title

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

Date

2551-01-25

Type

Sound

Format

audio/เทป 2 ตลับ (ความยาว 01:43:27 นาที)

Call Number

T 0031

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University