ใต้ร่มพระบารมี 18 ปี ตามรอยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ใต้ร่มพระบารมี 18 ปี ตามรอยแม่ฟ้าหลวง
2541 - 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

กิจกรรมรายงานประชาชน ในวาระมหาวิทยาลัยครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2559-09-25

Type

Text

Format

application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/10

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 17 - 18 พ.ศ. 2558 – 2559 กล่อง 7

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University