มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
24 กันยายน 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

กิจกรรมรายงานประชาชน ในวาระมหาวิทยาลัยครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2556-09-25

Type

Text

Format

application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 2557 กล่อง 6

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University