เครื่องดนตรีจำลองที่ระลึก งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน ครั้งที่ 35

Dublin Core

Title

เครื่องดนตรีจำลองที่ระลึก งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน ครั้งที่ 35
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา -- ความร่วมมือ

Date

2550

Type

Physical Object ขนาด 3.5 X 8.5 นิ้ว (1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.014.2554

Location

ชั้น 2/1 ห้อง AVR

Rights

Mae Fah Luang University