ภาพการประชุมสมาคมนิสิต - นักศึกษาเก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

Dublin Core

Title

ภาพการประชุมสมาคมนิสิต - นักศึกษาเก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม -- การสัมมนา

Date

2553

Type

Physical Object ขนาด 20 X 15 นิ้ว ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.010.2553

Location

ห้อง AVR ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University