วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี วันที่ 25 กันยายน 2552

Dublin Core

Title

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี วันที่ 25 กันยายน 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

วันที่ 25 กันยายน 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

Date

2552

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11-12 พ.ศ.2552 -2553 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University