การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2542
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2542 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ -- การเปิดการเรียน การสอน -- หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับ -- การจัดซื้อ จัดจ้าง -- กำหนดวันเปิดทำการ มหาวิทยาลัย

Date

2542-04-02

Type

Text

Format

Application/pdf. (26 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/1

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University