บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2557-02-24

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha