ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการะหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ บริษัทสามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

Dublin Core

Title

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการะหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ บริษัทสามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทสามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Date

2554-10-11

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha