จุลสารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

จุลสารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

โครงการบริการวิชาการ -- ความเป็นมา -- การดำเนินงาน

Description

ความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ -- ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ -- กิจกรรมพัฒนาองค์กร -- โครงการบริการวิชาการ 2554 -- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการชายแดนใต้

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf

Call Number

สพ มฟล.3.4/1

Location

จุลสารของหน่วยงานต่างๆ (พ.ศ.2547 - ) กล่องที่ 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University