แบ่งปันเรื่องราวดี ดี กับกิจกรรม 5ส ศูนย์ IT

Dublin Core

Title

แบ่งปันเรื่องราวดี ดี กับกิจกรรม 5ส ศูนย์ IT

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

กิจกรรม -- พนักงาน -- 5ส

Description

องค์ประกอบความหมาย -- ประโยชน์ 5ส -- การดำเนินกิจกรรม 5ส ด้วยวงจร PDCA -- ส. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ -- ส.สังคมสร้างสังคมเครือข่าย -- ส.สร้างสรรค์ สร้างการแลกเปลี่ยน -- ส. สุขภาพ ส.สิ่งแวดล้อม ส. สุขลักษณะ

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.3.4/8

Location

จุลสารหน่วยงานต่างๆ (พ.ศ.2547 - ) กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University