สานสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์ 2554)

Dublin Core

Title

สานสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์ 2554)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

คนเก่ง มฟล. -- สำเนาพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 -- กิจกรรมเด่นประจำเดือน

Date

2554-02

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.3.4/7

Location

จุลสารหน่วยงานต่างๆ (พ.ศ.2547 - ) กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University