กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 25560

Dublin Core

Title

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 25560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา

Subject

กิจกรรม -- อธิการบดี

Description

Presentation กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2560-04-19

Type

Text

Format

Application/MSPowerpoint

Call Number

C 0054

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University