บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
Intellectual Property and Innovation Management Division
Intellectual Property and Innovation Management Division -- MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Date

2565-11-21

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University