ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร

Dublin Core

Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี

Description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนที่ 4
ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน

Type

Text

Format

application/pdf (1 หน้า)

Language

tha