ข้อมูลจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

Dublin Core

Title

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล

Subject

สถิติ -- นักศึกษาใหม่ -- นักศึกษาต่างชาติ -- ภูมิลำเนา

Description

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา -- จำนวนนักศึกษาใหม่ -- จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน -- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

Date

2555

Type

Text

Format

47 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.16.1/1

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 16 ทะเบียนนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University