รายงานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นปีการศึกษา 2553

Dublin Core

Title

รายงานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นปีการศึกษา 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงาน -- ความพึงพอใจของนายจ้าง
การทำงานของบัณฑิต
การวิจัย -- สถาบัน

Description

บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- ผลการวิเคราะห์ -- ภาคผนวก

Date

2553

Type

Text

Format

Application/Pdf.
80 หน้า

Call Number

อ มฟล.10.1/22

Location

server หมวด 10 แผนงาน โครงการ การวิจัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University