รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงาน -- ความคิดเห็นของผู้ปกครองบัณฑิต -- การวิจัย -- สถาบัน

Description

หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- วิธีดำเนินการ -- ผลการสำรวจ -- สรุปผลและข้อเสนอแนะ

Date

2563

Type

Text

Format

Application/Pdf.
13 หน้า

Call Number

อ มฟล.10.1/17

Location

server หมวด 10 แผนงาน โครงการ การวิจัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University