บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนิน "โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทอ๊อบติมัส ซอฟต์ จำกัด

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนิน "โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทอ๊อบติมัส ซอฟต์ จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทอ๊อบติมัส ซอฟต์ จำกัด

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2551-04-07

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha