บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนางานวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนางานวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2551-01-09

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha