บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้" ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้" ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
Research Administration Division
Research Administration Division -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2550-12-13

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha