บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2550-11-01

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha