บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการผลิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลากรและวิชาการและการบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการผลิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลากรและวิชาการและการบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2549-03-10

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha