บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน

Dublin Core

Title

บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Information Technology
School of Information Technology -- MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน

Date

2559-08-21

Type

Text

Format

application/pdf (5 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha