กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ (KM)

Dublin Core

Title

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ (KM)
ส่งผลงานวันที่ 23 กันยายน 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

Subject

กิจกรรม -- การประกวด -- นวัตกรรม

Date

2564-09-23

Format

Application/pdf.

Call Number

ป มฟล.64/020

Location

4 สิ่งพิมพ์พิเศษ 4.1 โปสเตอร์

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University