พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

ทุนการศึกษา
กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 -- ข้อปฎิบัติ สำหรับนักศึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริจาค -- พระราชดำรัสของสมเด็จย่า -- พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9

Date

2565-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
19 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 24-26 พ.ศ. 2565 – 2567 กล่อง 10

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University