พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2552

Dublin Core

Title

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2552
โครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเครือโรงพยาบาลพญาไท วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา -- บัณฑิต

Description

สาร -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงานของอธิการบดี -- โอวาทของนายกสภามหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับอนุปริญญาบัตร -- คำปฎิญาณของผู้ที่ได้รับอนุปริญญาบัตร -- รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/29

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ .2551 - 2554 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University