จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ฉบับที่ 14 มกราคม - เมษายน 2565

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ฉบับที่ 14 มกราคม - เมษายน 2565

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Subject

หลักสูตร -- มหาบัณฑิต -- ดุษฎีบัณฑิต -- ปริญญาโท -- ปริญญาเอก

Description

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 - มฟล.ร่วมลงนามลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา -- กิจกรรมสำนักงานบัณฑิต -- บริการงานให้คำปรึกษา -- การเผยแพร่ผลงานวิจัย -- รางวัลผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ REINVENTING 2021

Date

2565

Type

Text

Format

Application/pdf. (13 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.5/14

Location

สิ่งพิมพ์ 3.1 จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University