รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดศึกษาทั่วไป (คำอธิบายรายวิชา)

Dublin Core

Title

รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดศึกษาทั่วไป (คำอธิบายรายวิชา)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

การจัดการศึกษา -- การเรียนการสอน

Description

วัตถุประสงค์ทั่วไปของวิชาการศึกษาทั่วไป -- โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป -- แผนการเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป -- คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป -- รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

Date

2542

Type

Text

Format

16 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.15.1/3

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 15 หลักสูตร การเรียนการสอน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University