แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2545

Dublin Core

Title

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำสมัยไฮเทคและสมรรถนะเยี่ยม เพื่อการวิจัยและให้บริการชุมชน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บเพจมืออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา -- ประมวลภาพกิจกรรม -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลจากหน่วยงานราชการ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมมัคคุเททศน์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่)

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
(4 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/11

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University