งานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท

Dublin Core

Title

งานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

กิจกรรม -- ความร่วมมือทางวิชาการ -- ผู้บริหาร

Description

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเกียรติ ในงานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2550 ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.3/5

Location

บัตรเชิญ/การ์ด งานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2547 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University