พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Our Country และ 50 ปี สายสัมพันธ์ไทย อิลราเอล

Dublin Core

Title

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Our Country และ 50 ปี สายสัมพันธ์ไทย อิลราเอล
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปินิทรรศการภาพถ่าย ภาพถ่าย “Our Country” และ “50 ปี สายสัมพันธ์ไทย อิลราเอล”

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

นิทรรศการ -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- ความร่วมมือ

Description

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Our Country และ 50 ปี สายสัมพันธ์ไทย อิลราเอล โดย ฯพณฯ นางยาเอล รูบินสไตน์ เอกอัครราชทูตอิสราเอล นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2549 ณ ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2549

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.3/4

Location

บัตรเชิญ/การ์ด งานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2547 -2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University