บันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

Dublin Core

Title

บันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Management
School of Management -- MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์

Date

2565-01-17

Type

Text

Format

application/pdf (4 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha