รอบรั้ว มฟล.
ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 เมษายน - มิถุนายน 2563

Dublin Core

Title

รอบรั้ว มฟล.
ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 เมษายน - มิถุนายน 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มฟล.Move on อย่างไร ภายใต้สถานการณ์ Covid 19 -- Blened Learning มฟล. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรับยุคโควิด -- มฟล.จัดกิจกรรมออนไลน์ ปรับตัวรับมือสถานการณ์โควิด -19 -- คอลัมน์รายงานพิเศษ -- มฟล. กับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์ Covid 19 -- คอลัมน์มฟล.วิชาการ -- มฟล.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียจาก Times Higher Education Asia university Ranking 2020 -- คอลัมน์มฟล.เพื่อชุมชน -- คอลัมน์ คนเก่ง มฟล. -- จำนวนนักศึกษาใหม่ มฟล. ปีการศึกษา 2563 -- คอลัมน์ในรั้ว มฟล. -- นายวันชัย ศิริชนะ ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คอลัมน์มฟล.ในสื่อ

Date

2563

Type

Text

Format

Application/pdf. (20 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/116

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( รอบรั้ว มฟล.) พ.ศ.2563 - 2565 กล่อง 11

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University