จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหารบุคคล -- พนักงาน -- บุคลากร

Description

คำนิยาม -- จรรยาบรรณสำหรับอาจารย์ -- ข้อควรทราบ -- คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงาน

Contributor

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำฯ

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.
10 หน้า

Call Number

อ มฟล.5.1/6

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 5 การบริหารงานบุคคล

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University