พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2551

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2551
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษาปริญญาตรี

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษา -- การดำเนินงาน -- ผลการพิจารณาทุนการศึกษา -- คำกล่าวให้โอวาท -- ข้อปฎิบัติ -- ประมวลภาพ

Date

2551-07-23

Type

Text

Format

Application/pdf.
23 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/21

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - 2554 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University