พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2550

Dublin Core

Title

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2550
โครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเครือโรงพยาบาลพญาไท วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา -- ความร่วมมือทางวิชาการ

Description

สาร -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงานของอธิการบดี -- โอวาทของนายกสภามหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับอนุปริญญาบัตร -- คำปฎิญาณของผู้ที่ได้รับอนุปริญญาบัตร

Date

2551

Type

Text

Format

Application/pdf.
16 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/19

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - 2554 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University