บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารออมสิน

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารออมสิน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
Intellectual Property and Innovation Management Division
Intellectual Property and Innovation Management Division -- MOU

Description

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2564-05-24

Type

Text

Format

application/pdf (5 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha