รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Dublin Core

Title

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

รายงาน -- การจัดซื้อจัดจ้าง

Description

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง -- สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง -- ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง -- แนวทางปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

Date

2564

Type

Text

Format

Application/Pdf.
13 หน้า

Call Number

อ มฟล.9.1/35

Location

server หมวดที่ 9 รายงาน สถิติ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University