รายงานประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ -- ผลการดำเนินการตามภารกิจ -- กิจกรรมและผลงานดีเด่น -- รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร -- รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 -- คณะผู้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2553

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553

Type

Text

Format

131 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN:978-974-9766-54-5

Call Number

สพ มฟล.1.1/18

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University