พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 10)

Dublin Core

Title

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 10)
พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 10

Creator

สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง

Subject

พระราโชวาท -- พิธิพระราชทานปริญญาบัตร -- 2556
พระราโชวาท -- ครั้งที่ 10

Description

สำเนา พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Date

2556-02-04

Type

Text

Format

Application/pdf

Source

ส่วนสารบรรณอำนวยการ และนิติการ

Language

tha