รอบรั้ว มฟล.ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Dublin Core

Title

รอบรั้ว มฟล.ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มฟล.อันดับ 1 ของไทยจากการจัดอันดับโดย THE -- ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรากับเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลก -- เรื่องจากปก -- ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฮับสุขภาพลุ่มน้ำโขง -- รายงานพิเศษ -- ตารางการให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คอลัมoN New Different Better -- มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ปั้นนักวิทยาศาสตร์ พร้อมบริหารจัดการโลจิสติกส์ ผลผลิตเกษตร -- มฟล.เปิดหลักสูตรใหม่ สร้างคนเก่งดิจิทัล - ธุรกิจ DTBI: Digital Technology for Business Innovation -- คอลัมน์ มฟล.วิชาการ --คอลัมน์คนเก่ง มฟล.-- คอลัมน์ มฟล.เพื่อชุมชน -- คอลัมน์รอบรั้วนักศึกษา -- คอลัมน์มฟล.ในสื่อ

Date

2562

Type

Text

Format

Application/pdf. (20 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/114

Location

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รอบรั้ว มฟล.) พ.ศ. 2561 - 2562 กล่อง 10

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University