บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง เมืองอาหารปลอดภัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ เทศบาลนครเชียงราย

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง เมืองอาหารปลอดภัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ เทศบาลนครเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
Research and Innovation Institute
Research and Innovation Institute -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ เทศบาลนครเชียงราย

Date

2563-06-09

Type

Text

Format

application/pdf (27 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha