รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

บทนำ -- การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน -- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2547

Type

Text

Format

156 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง,แผนภูมิ

Full Text

ISBN:974-9766-05-9

Call Number

สพ มฟล. 1.1/6

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University